blog

مصاحبه استخدامی

انواع‌ ‌مصاحبه استخدامی ‌را‌ ‌می‌شناسید؟‌ ‌

با شناخت انواع مصاحبه استخدامی می‌توانید از روش مناسبی برای جذب استعدادهای مختلف استفاده کنید. مصاحبه استخدامی یکی از مهم‌ترین کارها برای پیدا کردن نیروی… ادامه »انواع‌ ‌مصاحبه استخدامی ‌را‌ ‌می‌شناسید؟‌ ‌

انتقادپذیری رهبران

انتقادپذیری رهبران چه نقشی در موفقیت سازمان دارد؟

انتقادپذیری رهبران نقش مهمی در رشد و موفقیت یک سازمان دارد؛ اما متاسفانه رهبران به اندازه‌ای که ادعا می‌کنند انتقاد‌پذیر نیستند.  گاهی‌اوقات برای رهبران سخت… ادامه »انتقادپذیری رهبران چه نقشی در موفقیت سازمان دارد؟